• darkblurbg

Over het VKSO

Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest werkt samen met theaters, culturele instellingen, stichtingen en diverse gemeenten om elkaar te inspireren en te versterken.

Het VKSO verzorgt regelmatig concerten op aansprekende locaties met vaak een (cultuur)historische betekenis. Het VKSO levert muzikale bijdragen aan uitdagende en educatieve projecten. Op deze manier levert het Veenkoloniaal Symfonie Orkest een brede culturele bijdrage aan de Veenkoloniën en de Duitse grensstreek. Deze bijdrage stimuleert muzikaliteit en culturele binding binnen deze regio’s. 

Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest biedt getalenteerde amateurs, studenten aan het conservatorium en professionele musici de gelegenheid om zich instrumentaal of vocaal verder te ontwikkelen binnen een symfonieorkest.

Door het bieden van een gevarieerd repertoire en programmering kan het Veenkoloniaal Symfonie Orkest en de hieruit voortkomende ensembles en solisten een breder publiek bereiken en interesseren.

VKSO-koor

Binnen het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, bestond de behoefte aan een eigen concertkoor als vocale aanvulling van de organisatie. Het orkest wilde graag werken uitvoeren met koor en de muzikale en artistieke touwtjes in eigen hand houden. Het VKSO concertkoor is in 2013 opgericht. De organisatie streeft naar een vast kernkoor dat bij bepaalde projecten kan worden uitgebreid met gastzangers.

Het VKSO concertkoor staat net als het symfonieorkest onder leiding van Lubertus Leutscher, die tevens artistiek verantwoordelijk is voor het koor. Leutscher dirigeert het koor tijdens concerten en zal ook een deel van de repetities op zich nemen. Tevens wordt Leutscher ter zijde gestaan door Cas Straatman, repetitor en pianist.

Het VKSO concertkoor repeteert doorgaans op zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. De opzet is dat het koor eens per maand repeteert. De repetitie frequentie wordt tegen concerten vaak opgevoerd. Het voorlopige jaarrepetitieschema wordt voor de zomervakantie bij de leden bekend gemaakt. Ook weet het koor veelal ruim van tevoren wanneer en waar de concerten plaatsvinden.

Meer info: www.vkso.nl