• darkblurbg

Over het VKSO

Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest, dat de voetbalopera muzikaal gaat begeleiden, werkt proactief en collectief samen met theaters, culturele instellingen, stichtingen en diverse gemeenten om elkaar te inspireren en te versterken.

Tevens verzorgt het VKSO regelmatig (kamer)concerten op aansprekende locaties met veelal een (cultuur)historische betekenis en is het VKSO ondernemend in het leveren van muzikale bijdragen aan uitdagende en educatieve projecten. Zo levert het Veenkoloniaal Symfonie Orkest een brede culturele bijdrage aan de Veenkoloniën, de Duitse grensstreek, dat muzikaliteit en culturele binding binnen genoemde regio’s stimuleert, bevordert en positief beïnvloedt.

Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest biedt getalenteerde amateurs, studenten aan het conservatorium en professionele musici de gelegenheid om zich instrumentaal of vocaal verder te ontwikkelen binnen een symfonieorkest.

Door het bieden van een gevarieerd repertoire en programmering kan het Veenkoloniaal Symfonie Orkest en de hieruit voortkomende ensembles en solisten een breder publiek bereiken en interesseren.

Geconcludeerd kan worden dat het Veenkoloniaal Symfonie Orkest een toegevoegde waarde toekent aan het huidige culturele landschap binnen genoemde regio’s.

Repetities

Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest repeteert de 1e zondag van de maand van 18.30 tot 21.30 uur in de monumentale authentieke ambiance van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum te Wildervank. Tijdens de schoolvakanties worden er geen repetities gepland.

Per seizoen wordt er een extra deelrepetitie of studiedag ingepland.

Geschikt bevonden amateurs, kunnen een plek binnen het orkest innemen op basis van audities. Desbetreffende amateurs worden aangevuld met studenten van het conservatorium en professionele musici.

Studenten aan het conservatorium en musici met een beroepsopleiding zijn vrijgesteld van deelname aan audities. 

VKSO-koor

Binnen het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, bestond de behoefte aan een eigen concertkoor als vocale aanvulling van de organisatie. Het orkest wilde graag werken uitvoeren met koor en de muzikale en artistieke touwtjes in eigen hand houden. Het VKSO concertkoor is in 2013 opgericht. De organisatie streeft naar een vast kernkoor dat bij bepaalde projecten kan worden uitgebreid met gastzangers.

Het VKSO concertkoor staat net als het symfonieorkest onder leiding van Lubertus Leutscher, die tevens artistiek verantwoordelijk is voor het koor. Leutscher dirigeert het koor tijdens concerten en zal ook een deel van de repetities op zich nemen. Tevens wordt Leutscher ter zijde gestaan door Cas Straatman, repetitor en pianist. Het koor kent een koorsecretaris die de schakel tussen bestuur / dirigent en koorleden is. Ook heeft het koor een artistieke commissie die met Leutscher meedenkt over de keuze van het repertoire en artistieke zaken.

Het VKSO concertkoor repeteert doorgaans op zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. De opzet is dat het koor eens per maand repeteert. De repetitie frequentie wordt tegen concerten vaak opgevoerd. Het voorlopige jaarrepetitieschema wordt voor de zomervakantie bij de leden bekend gemaakt. Ook weet het koor veelal ruim van tevoren wanneer en waar de concerten plaatsvinden.

Het VKSO concertkoor zal eens per jaar een groot werk uitvoeren met het symfonieorkest. Verder zal het koor haar medewerking verlenen aan ‘Klassik Nacht’, een jaarlijks muziekspektakel in Haren(Ems) in Duitsland. Het koor zal ook a capella concerten uitvoeren of met begeleiding van enkele instrumentalisten van het orkest, naar gelang de muziek of het concert hierom vraagt.

Als je wilt meezingen met het VKSO concertkoor dan wordt verwacht dat je al ervaring hebt als koorzanger. Je moet je partij zelfstandig kunnen instuderen. Doordat de repetitiefrequentie niet hoog is zou je zelfs in je eigen koor kunnen blijven meezingen, indien hier sprake van is natuurlijk. Bovendien repeteert het VKSO concertkoor op de zondagmiddag, een niet gangbaar repetitiemoment. Er worden mp3 files aan de leden toegestuurd voor de in te studeren werken.
Wat moet je doen?
Als je mee wilt zingen, dan kun je een mail sturen naar: vkso.concertkoor@gmail.comJe zult dan worden uitgenodigd voor het bijwonen van een repetitie. Besluit je om mee te zingen, dan zal je voor een auditie worden uitgenodigd.

• koorcoördinator: Ine Breet

• koorrepetitor: Cas Straatman

 

Meer info: www.vkso.nl